Valikko Sulje

Palvelut

 Kotihoidon tukipalvelut

 • Ravitsemuksen turvaaminen
 • Henkilökohtaisen hygienian hoito
 • Saattajapalvelut
 • Digitaaliset toiminnot tarpeen mukaan (ajanvaraus puolesta, tietokoneen/älypuhelimen käytön opettaminen)

Kuntoutuspalvelut

 • Sosiaalisuuden ja osallisuuden edistäminen (esim. ulkoilu, yksinäisyyden lieventäminen)
 • Suppea palvelutarpeen arviointi:
  – Fyysinen toimintakyky > sisäiset ja ulkoiset riskitekijät (FRAT, FROP, ADL, IADL)
  – Ravitsemus > Painon seuranta (BMI, MNA, suun terveyden arviointi)
  – Kognitiivinen toimintakyky (CPS)  ja muistaminen (MMSE)
  – Sosiaalisuus  (SES)
  – Masennus (MARDS)

Yksityisen terveydenhuollon luvanvaraiset palvelut:

 •   Lääkkeiden oton varmistaminen ja lääketurvallisuus
   • Haavahoidot
   • Rokotukset:  tulossa Kantaoikeudet kirjaamiseen
   • Infuusiot kotona tai laitoksessa: yhteistyössä kunnallisen tahon kanssa.

Asiakassuunnitelma luodaan aina yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä /auttajaverkoston kanssa. Tärkeää tämä on varsinkin muistisairaiden kohdalla. Asiakkaan voimavarat ja tuen tarve kartoitetaan. Asiakkaan omaa itsemääräämissoikeutta kunnioitetaan toimintakyvyn kartoituksessa ja tavoitteiden asettelussa. Tarvittaessa konsultoidaan myös muita auttajatahoja.
Kaikki palvelut sisältävät kuntouttavan työotteen.